De administratie van uw bedrijf: wat brengt de toekomst?
donderdag 05 april 2012 15:16 PDF Afdrukken E-mail
De overheid heeft plannen op stapel liggen om een aantal administratieve verplichtingen van ondernemers te schrappen. FiscaalvoorU heeft de belangrijkste op een rij gezet.

Allereerst Standard Business Reporting (SBR), een nieuwe standaard voor financieel rapporteren. Misschien heeft u er al over gehoord van uw bank of adviseur. Met SBR wordt het makkelijker financiële gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst (aangiften), het Centraal Bureau voor de Statistiek, banken (kredietrapportages) en de Kamers van Koophandel (KvK). U kunt met SBR gegevens uit uw administratie eenvoudig (her)gebruiken. Per 1 januari 2013 wordt SBR de enige aanlevermethode voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Daarnaast kunnen veel mkb-ondernemers straks voor het opstellen van de jaarrekening en de aangifte van de vennootschapsbelasting dezelfde gegevens gebruiken. Deze wijziging staat in de Small Business Act die in maart 2011 door de Europese ministers van Economische Zaken is aangenomen. Let op: er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Een bedrijf mag bijvoorbeeld niet meer dan 1 miljoen euro aan inkomsten hebben. De ingangsdatum is nog niet bekend.

Er zijn nog meer plannen:
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek vermindert het aantal CBS-onderzoeken. U hoeft daardoor minder vaak deel te nemen aan CBS-enquêtes. Wanneer het CBS dit invoert is nog niet bekend.
  • De betalingstermijnen tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Als er straks niets is geregeld in een contract moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. De ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2013.
Tot slot is de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel (KvK) dit jaar met 10% verlaagd. In 2013 verdwijnt de heffing helemaal.

 
® 2011 FiscaalvoorU | Ottergraaf 7 | 5032 EC TILBURG | Telefoon: 013-5920442