Neemt u voor het eerst personeel aan? Lees dan eerst dit!
donderdag 12 april 2012 15:29 PDF Afdrukken E-mail
Ondernemers denken bij de Belastingdienst vanzelfsprekend aan het betalen van belastingen. Zodra u werknemers in dienst neemt krijgt u de rol van werkgever en loopt u plotseling tegen een nieuw fenomeen van overheidsheffingen aan: de premies voor de werknemersverzekeringen. In onze zorgstaat kunnen we zieke en arbeidsongeschikte werknemers of werklozen immers niet in de kou laten staan. De ondernemer betaalt samen met zijn werknemers mee aan dit sociale vangnet via de premies.

Werknemers zijn in Nederland verplicht verzekerd voor tijdelijk inkomen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De werkgever draagt de premies voor de werknemersverzekeringen af aan de Belastingdienst. De uikeringsinstantie UWV voert de regelingen uit. Wanneer u de premielasten te hoog vindt of denkt deze risico's zelf te kunnen dragen, zijn er mogelijkheden. Een ondernemer kan namelijk 'eigenrisicodrager' worden voor voor de Ziektewet-uitkeringen en voor werknemers die deels of voor een korte periode arbeidsongeschikt raken, de zogeheten WGA (Wet werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten – onderdeel van de WIA).

Eigenrisicodrager WGA
De WGA is een onderdeel  van de arbeidsongeschiktheidswet, de WIA. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico. Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag, dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WIA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Het risico kunt u eventueel afvangen bij een een particuliere verzekeraar. UWV heeft een checklist en een wegwijzer opgesteld om onder meer de financiële consequenties door te rekenen.

Eigenrisicodrager Ziektewet
U kunt zelf het risico dragen voor de uitbetaling van ziekte-uitkeringen voor thuiswerkers, stagiairs en uitzendkrachten. Voor werknemers met een reguliere arbeidsovereenkomst is het eigenrisicodragerschap niet mogelijk. Deze uitzondering geldt ook voor zieke werknemers als gevolg van zwangerschap, bevalling of orgaandonatie.

Als werkgever heeft u dus wel wat administratieve hobbels te nemen wanneer u personeel ziek wordt. De positieve kant van de zaak is dat het verzuimpercentage van Nederlandse werknemers de afgelopen jaren gestaag daalt (bron: CBS). Groei van uw onderneming zonder personeel is bovendien een lastige zaak. Startende ondernemers hebben echter voldoende alternatieven om 'voorzichtig aan' te beginnen via tijdelijke krachten waarbij de personeelsadministratie nog even buiten de deur kan worden gehouden. Bij vast personeel bieden payroll-bedrijven vaak uitkomst.
 

 
® 2011 FiscaalvoorU | Ottergraaf 7 | 5032 EC TILBURG | Telefoon: 013-5920442